Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

emocjonalnykaleka
emocjonalnykaleka
co druga moja myśl wyrywa się do Ciebie.
— gdyby nie obowiązki poleciałyby wszystkie.
Reposted fromoutcat outcat vialovekillsslowly lovekillsslowly

February 11 2018

emocjonalnykaleka

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viavoine voine
emocjonalnykaleka
Jestem w ciemności i próbuję widzieć jasno.
— Albert Camus – Dżuma
Reposted fromnyaako nyaako viaazazel azazel
emocjonalnykaleka
8081 fe25 500
Bukowski
Reposted fromjestemjeden jestemjeden viashineon shineon

February 08 2018

emocjonalnykaleka
Reposted fromFlau Flau vialottibluebell lottibluebell

January 24 2018

emocjonalnykaleka
8696 8a2f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaumierajstad umierajstad
emocjonalnykaleka

January 20 2018

emocjonalnykaleka
emocjonalnykaleka
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viadlaczegonie dlaczegonie

January 16 2018

emocjonalnykaleka
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
emocjonalnykaleka
4603 ef42

January 14 2018

emocjonalnykaleka
4613 73ff 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viamagolek22 magolek22
emocjonalnykaleka
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viablackatlass blackatlass
emocjonalnykaleka
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
emocjonalnykaleka
5440 b5a0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakokoloko kokoloko
emocjonalnykaleka
6182 549a 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viakoralina koralina
emocjonalnykaleka
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaevanescence evanescence
emocjonalnykaleka
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaWlodara Wlodara

January 09 2018

emocjonalnykaleka
8876 26b2 500
Reposted fromterefereere terefereere viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl