Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

emocjonalnykaleka
emocjonalnykaleka
emocjonalnykaleka
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko

October 18 2018

emocjonalnykaleka
Nie rezygnujcie z ludzi, którzy coś dla was znaczą.  Nie wolno zabijać uczuć bo boimy się zawalczyć - jak inaczej chcecie być szczęśliwi skoro boicie się podjąć walkę.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapsycha psycha
emocjonalnykaleka

October 16 2018

emocjonalnykaleka
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
Reposted fromnazwabyla nazwabyla vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven vialottibluebell lottibluebell

October 15 2018

emocjonalnykaleka
2991 6c2d 500
 Lower Cathedral Lake at dusk
emocjonalnykaleka
A TERAZ PÓJDĘ SOBIE ZROBIĆ HERBATY, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
Reposted fromscar scar vialottibluebell lottibluebell

October 14 2018

emocjonalnykaleka

October 13 2018

emocjonalnykaleka
5738 e281 500
Reposted fromseaweed seaweed viakotfica kotfica
emocjonalnykaleka

October 12 2018

emocjonalnykaleka
0024 d0ef 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaagp agp
emocjonalnykaleka
5738 e281 500
Reposted fromseaweed seaweed vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom

October 09 2018

emocjonalnykaleka
6514 1d45 500
emocjonalnykaleka
0024 d0ef 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaplugss plugss
emocjonalnykaleka
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa
Reposted fromvanirr vanirr viaSenyia Senyia

October 08 2018

emocjonalnykaleka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl