Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

emocjonalnykaleka
2092 4c70
Reposted fromolbaria olbaria viaMezame Mezame

May 18 2019

emocjonalnykaleka
6635 d486 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza

May 16 2019

emocjonalnykaleka
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
emocjonalnykaleka
Połowa człowieka składa się z książek, które przeczytał.
— Kazimierz Kutz
Reposted fromecce ecce vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
6862 07b5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
1246 aa78 500

May 06 2019

emocjonalnykaleka
Szczęśliwy traf zdarza się zawsze po jednej stronie, nigdy po mojej.
— Michel Bussi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
emocjonalnykaleka
4221 e88b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaTuptol Tuptol

May 04 2019

emocjonalnykaleka

May 03 2019

emocjonalnykaleka
Reposted fromFlau Flau viaDreamsMayCome DreamsMayCome
emocjonalnykaleka
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viaprzerwanarumianek przerwanarumianek

May 01 2019

emocjonalnykaleka

April 29 2019

emocjonalnykaleka
Codziennie tęsknie za Tobą po raz ostatni.

April 28 2019

emocjonalnykaleka
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaspontaneous spontaneous

April 26 2019

emocjonalnykaleka

April 25 2019

emocjonalnykaleka

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadozylnie dozylnie

April 24 2019

emocjonalnykaleka
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass vialottibluebell lottibluebell

March 29 2019

emocjonalnykaleka

March 26 2019

emocjonalnykaleka
Nie analizujmy, nie interpretujmy.
Czujmy.
emocjonalnykaleka
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl