Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

emocjonalnykaleka
Jesteś szczęściem, które złapałem za rękę.
— B.
Reposted fromnoquestions noquestions vianiewidkaa niewidkaa
emocjonalnykaleka
Gdybyś wiedziała jak bardzo Cię kocham, umarłabyś z odpowiedzialności.
emocjonalnykaleka
Dawn brings spirit...
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawarkocz warkocz
emocjonalnykaleka
they called me
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawarkocz warkocz

December 05 2017

emocjonalnykaleka
W muzeum pełnym sztuki i tak patrzyłbym na Ciebie.
Reposted fromlovvie lovvie vialottibluebell lottibluebell

December 04 2017

9548 8906 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamayamar mayamar
emocjonalnykaleka

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viawiksz wiksz
emocjonalnykaleka

November 10 2017

emocjonalnykaleka

I jeszcze mam teraz ciebie - nie wolno mi umrzeć,
bo byś płakała.

— Jacek Podsiadło "Być może należało mówić"

November 07 2017

emocjonalnykaleka
1607 7bd8 500
Reposted fromumorusana umorusana vialekkaprzesada lekkaprzesada
emocjonalnykaleka
3930 19fb
Reposted fromumorusana umorusana vialekkaprzesada lekkaprzesada

November 03 2017

emocjonalnykaleka

November 02 2017

emocjonalnykaleka
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.
emocjonalnykaleka
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaodnowa odnowa
emocjonalnykaleka
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapureevil pureevil
emocjonalnykaleka
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13 viapureevil pureevil

October 31 2017

emocjonalnykaleka
emocjonalnykaleka
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viaToshi Toshi

October 30 2017

5363 e1da 500

October 29 2017

emocjonalnykaleka
2211 5f57 500
Reposted from1911 1911 viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl