Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

emocjonalnykaleka
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadozylnie dozylnie
emocjonalnykaleka
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viazapominanie zapominanie

November 05 2018

emocjonalnykaleka
0090 3798
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viafreeway freeway

November 04 2018

emocjonalnykaleka

November 01 2018

emocjonalnykaleka
Reposted fromshakeme shakeme via1911 1911
emocjonalnykaleka
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawszystkodupa wszystkodupa

October 29 2018

emocjonalnykaleka

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl

October 28 2018

emocjonalnykaleka

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
emocjonalnykaleka
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaSenyia Senyia
emocjonalnykaleka
0607 0170 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell

October 27 2018

emocjonalnykaleka
Reposted frombluuu bluuu viaSenyia Senyia

October 23 2018

emocjonalnykaleka
Nie spóźnij się tylko. Nie poświęcę całego życia by Ci wybaczyć.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee
emocjonalnykaleka
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacinnamongirl cinnamongirl

October 21 2018

emocjonalnykaleka
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaWlodara Wlodara

October 20 2018

emocjonalnykaleka
emocjonalnykaleka
emocjonalnykaleka
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko

October 18 2018

emocjonalnykaleka
Nie rezygnujcie z ludzi, którzy coś dla was znaczą.  Nie wolno zabijać uczuć bo boimy się zawalczyć - jak inaczej chcecie być szczęśliwi skoro boicie się podjąć walkę.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapsycha psycha
emocjonalnykaleka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl