Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

emocjonalnykaleka
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
Skarbie, 
brakuje mi Ciebie tutaj obok. Byś zrozumiała jak się boję. Pamiętam jak wierzyłem, że nie zmieniłaś numeru. Pamiętałem go poniekąd i szukałem go w pamięci przekopując różne kombinacje, zapisując wszystkie na kartce, by znaleźć ten właściwy. I znalazłem. Zadzwoniłem i pamiętam uśmiech mojego serca, gdy usłyszałem Twój głos. 
Dzisiaj, ogólnie w ostatnich miesiącach jest mi tak kurewsko źle. Chodzę przygnębiony, jak wtedy, gdy zmarł dziadek. My się rozstaliśmy i boję się znowu tak rozpaść na kawałki. Których nikt nie będzie chciał poskładać w całość. 
Byłaś moim domem. Spokojem, uśmiechem i dobrocią, której w sobie nie dostrzegam. Nie lubię pisać smutnych listów do Ciebie, ale już nie mam do kogo. Każdy nadany list - wraca. I ja chciałbym móc tak wrócić do Ciebie. Wracam tylko do wspomnień. Tych dobrych, kiedy po prostu mogłem na Ciebie popatrzeć, przytulić oglądając coś. Czuć jak jestem ważny dla Ciebie. 
Pamiętam jak robiłaś nam zdjęcia, tak tego nie lubiłem. Dzisiaj tęsknię. Za moją wysoką brunetką z końcówką numeru 118. Dzisiaj nawet numer już nie jest aktualny. Spoglądam na Ciebie co jakiś czas, patrzę, czy odblokowałaś profil na Instagramie, bo nie mam odwagi obserwować go ze swojego konta. 
Wierzę, że też gdzieś spoglądasz zza okna czy idę. 
Bo moja każda droga to powrót do Ciebie. 
- autor.
emocjonalnykaleka
6690 8ee1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viachleb-i-wino chleb-i-wino

November 08 2019

2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viachleb-i-wino chleb-i-wino
emocjonalnykaleka
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
emocjonalnykaleka
Kocham Cię jeszcze. Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa Tetmajer
emocjonalnykaleka
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
emocjonalnykaleka
9924 2499 500
Reposted fromBabson Babson vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka

October 01 2019

emocjonalnykaleka
4109 0854
Reposted fromscorpix scorpix vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
Nie liczyłem na nic. To znaczy liczyłem, że odwzajemnisz z czasem moje uczucie. Przecież nie mieściło mi się w głowie ni w sercu, że możesz nie odwzajemnić. Bo niby jak ty, cały mój świat, mógłby się mnie wyrzec?
Czekałem cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałem.
— Ignacy Karpowicz
emocjonalnykaleka
1239 73e3
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
Reposted fromFlau Flau vialottibluebell lottibluebell

September 11 2019

emocjonalnykaleka
0729 625b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaToshi Toshi
emocjonalnykaleka

Nie ma przypadkowych spotkań i ludzie też nie stają na drodze naszego życia, ot tak. Każdy człowiek zostaje nam dany po coś, aby czymś nas ubogacić, dopełnić, coś pokazać czy uświadomić. Poprzez ludzi dostajemy od życia tysiące szans na to, aby stać się lepszym człowiekiem lub aby temu człowiekowi pokazać coś, czego on do tej pory nie dostrzegł.

— Monika A. Oleksa
Reposted fromnonperfect nonperfect viachleb-i-wino chleb-i-wino
emocjonalnykaleka
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione

September 07 2019

emocjonalnykaleka
9995 2a79 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagreywolf greywolf

August 21 2019

emocjonalnykaleka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl