Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

emocjonalnykaleka
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis viabarock barock

May 17 2018

emocjonalnykaleka

April 16 2018

emocjonalnykaleka
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
0011 dbd7 500
Reposted fromjustadream justadream vianezavisan nezavisan
emocjonalnykaleka
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viacatchmelater catchmelater
emocjonalnykaleka
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaseeyousoon seeyousoon
emocjonalnykaleka
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viapiehus piehus
emocjonalnykaleka
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viashabbadoo shabbadoo

April 15 2018

emocjonalnykaleka
moje sny mają kolor Twoich oczu.
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapyotrus pyotrus
emocjonalnykaleka
Źle się dzieje, gdy dwóch ludzi nie może podzielić się myślami.
— Arthur Conan Doyle - "Dolina trwogi"
emocjonalnykaleka
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
Reposted fromchocoway chocoway viamadameimperfect madameimperfect

April 13 2018

emocjonalnykaleka
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
emocjonalnykaleka

April 09 2018

emocjonalnykaleka
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby

April 07 2018

emocjonalnykaleka

Zawsze chodzi o Ciebie.

emocjonalnykaleka
Jesteś szczęściem, które złapałem za rękę.
— via smerfmaruda
Reposted fromlovvie lovvie viairbjarbirb irbjarbirb
emocjonalnykaleka

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

April 06 2018

emocjonalnykaleka
7952 699e 500
Reposted fromslodziak slodziak viachief chief
1826 09d8 500
Reposted fromwestwood westwood viawaniliowaa waniliowaa

March 31 2018

emocjonalnykaleka
5411 6925 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaxzuzakx xzuzakx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl