Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

emocjonalnykaleka
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viapodprzykrywka podprzykrywka

June 30 2019

emocjonalnykaleka

June 26 2019

emocjonalnykaleka
3006 9d38 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viavictorian victorian
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)

June 25 2019

emocjonalnykaleka
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaataga ataga

June 23 2019

emocjonalnykaleka
2192 0ed9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka

June 18 2019

emocjonalnykaleka

June 15 2019

emocjonalnykaleka
Przestań prowadzić trudne rozmowy z tymi, którzy nie chcą się zmieniać. Przestań dawać swój czas ludziom, którzy są obojętni na twoją obecność. Przestań traktować priorytetowo osoby, dla których jesteś tylko pewną opcją.
— znalezione

June 10 2019

emocjonalnykaleka
Przyjaźń to taka piękna sprawa. Idę i wiem, że zawsze mogę do Ciebie zadzwonić. Idziesz i wiesz, że zawsze otworzę ci drzwi.
Reposted fromloveproof loveproof vialeniwieec leniwieec

June 04 2019

emocjonalnykaleka
Chciałbym Cię mocno przytulić.
Reposted fromsoftboi softboi vialottibluebell lottibluebell

May 24 2019

emocjonalnykaleka
5076 9152 500
Reposted bytazniebieskimisatyrlanecoookiemonsteeerMisqa

May 22 2019

emocjonalnykaleka
3006 9d38 500

May 20 2019

emocjonalnykaleka
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viavictorian victorian
emocjonalnykaleka
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji. 
Reposted fromlovvie lovvie viain-flagranti in-flagranti

May 19 2019

emocjonalnykaleka
2092 4c70
Reposted fromolbaria olbaria viaMezame Mezame

May 18 2019

emocjonalnykaleka
6635 d486 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza

May 16 2019

emocjonalnykaleka
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
emocjonalnykaleka
Połowa człowieka składa się z książek, które przeczytał.
— Kazimierz Kutz
Reposted fromecce ecce vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
6862 07b5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
1246 aa78 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl