Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

emocjonalnykaleka
Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to, przytulanie. Tak.
— Wyśnione miłości - Xavier Dolan, 2010

October 16 2017

ekscentryz-m:

“O trzeciej w nocy powinno się spać, a nie walczyć z myślami które Cię rozpierdalają psychicznie”

Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
emocjonalnykaleka
2807 0aea
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viadivi divi
emocjonalnykaleka
5651 d9a4
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viadivi divi
emocjonalnykaleka
mam wielką potrzebę Ciebie...
— ogromną...
Reposted fromdusielecc dusielecc viapieceoflife pieceoflife
emocjonalnykaleka
W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć
— Radek Kolago
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatresigarette tresigarette

October 15 2017

emocjonalnykaleka
Problemem nie jest problem. Problemem jest twoje podejście do problemu. 
— Jack Sparrow
emocjonalnykaleka
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaSenyia Senyia

October 14 2017

October 13 2017

emocjonalnykaleka
Boli mnie. Nie bardzo wiem co. Coś we mnie. Bardzo dawne cierpienie, które korzeniami sięga dalej niż pamięć.
emocjonalnykaleka
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
— Nicholas Sparks, I wciąż ją kocham

October 09 2017

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viasoko soko
emocjonalnykaleka
3009 c89d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutline outline
emocjonalnykaleka
Stirling Falls in Milford Sound, New Zealand

October 08 2017

2494 03c4 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaSenyia Senyia

September 30 2017

emocjonalnykaleka
2595 fc03 500
Reposted fromdivi divi viagabunia gabunia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl