Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

emocjonalnykaleka
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viaciarka ciarka
emocjonalnykaleka
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viacomiendolirica comiendolirica

August 14 2017

emocjonalnykaleka
emocjonalnykaleka
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak vianergo nergo
emocjonalnykaleka

August 05 2017

emocjonalnykaleka
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasistersofmercy sistersofmercy
emocjonalnykaleka
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
emocjonalnykaleka
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan

August 04 2017

0257 2fd7
Reposted fromnosmile nosmile vianiskowo niskowo
emocjonalnykaleka
1755 e3ac 500

August 03 2017

emocjonalnykaleka

Uzależniłem się od Ciebie błyskawicznie
Zdecydowanie za szybko, za mocno i za prędko.

Reposted fromaggape aggape vialottibluebell lottibluebell

August 02 2017

emocjonalnykaleka
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viayoungbllood youngbllood
emocjonalnykaleka
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viaimpulsivee impulsivee

July 31 2017

emocjonalnykaleka
7148 e65e
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialittlemouse littlemouse

July 27 2017

emocjonalnykaleka

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaSenyia Senyia

July 25 2017

emocjonalnykaleka

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

emocjonalnykaleka
1279 8bf7 500
Chuck Palahniuk - "Powiedz wszystko" 
Reposted fromkartoNik kartoNik vialottibluebell lottibluebell

July 23 2017

emocjonalnykaleka
emocjonalnykaleka
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaimpulsivee impulsivee
emocjonalnykaleka
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl