Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

emocjonalnykaleka
Świat przestaje istnieć dla człowieka zakochanego, i to zarówno w sytuacji, gdy wszystko układa się dobrze, jak i wtedy, gdy układa się źle.
— Alice Munro, Za kogo ty się uważasz?
Reposted fromvaka vaka viaalliwantisyou alliwantisyou
emocjonalnykaleka
6574 4978
Reposted fromczajnikq czajnikq viaTokyoMEWS TokyoMEWS
emocjonalnykaleka
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromtrzepot trzepot vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
emocjonalnykaleka
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson

June 28 2017

emocjonalnykaleka
 Chciał, ten jeden, jedyny raz, po prostu odpuścić. Poddać się, licząc na to, że znajdzie się chociaż jedna osoba, która pozwoliłaby wypłakać mu się w swój rękaw. Ale chcieć - wcale nie znaczy móc.
— Mikołaj Bajorek - "Zbiory Barda"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

June 26 2017

emocjonalnykaleka

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
emocjonalnykaleka
Lecz żadna kołdra nie da tyle ciepła, co druga osoba obok.
— HuczuHucz - Gdzie wasze ciała porzucone
Reposted fromnowisgoog nowisgoog vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura "Nocna jazda pociągiem"
Reposted fromperseweracje perseweracje viaredshadow redshadow

June 22 2017

emocjonalnykaleka
5737 8641 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazodynniwie zodynniwie
emocjonalnykaleka
0548 44c4
Reposted fromyourdemise yourdemise vialottibluebell lottibluebell
emocjonalnykaleka
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia

June 21 2017

A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viadontforgetme dontforgetme
emocjonalnykaleka

June 20 2017

emocjonalnykaleka
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viapuszka puszka
emocjonalnykaleka
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne.
— L. Unger
Reposted fromswojszlak swojszlak viawerczi werczi
emocjonalnykaleka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl